id=”hi-150154″>夜啼门

**    《春怨》

夜啼之症有四:惊啼,热烦啼,腹痛啼,神不安啼。

    作者:金昌绪**

惊啼者,邪热乘于心也。当养心,以导赤散加灯心退心热,以安神丸定心效。

澳门新葡亰平台游戏,    打起黄莺儿,莫教枝上啼。

热烦啼者,其哭无泪,见灯则喜而止,以导赤散加麦冬、栀子仁治之。

    啼时惊妾梦,不得到辽西。

腹痛啼者,脾脏冷而痛也,面青而光。以温中药调理中气,益黄散治之。

神不安啼者,睡中忽觉自哭,以安神丸,灯心烧灰,调汤吞服。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注